Meet the Coaches 

Richie Smith - Progression Group Coach 

Progression Group Coach - Chris Cole

Junior Section Coach - Daniel Wright

Junior Section Coach - Liam Rabjohn

Junior Section Coach Swimming - Dylan Wright